Schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school. De schoolraad heeft een mandaat van vier jaar en geeft advies aan directie en schoolbestuur i.v.m. de goede werking van de school. De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd, de adviezen die de raad uitbrengt en de resultaten van gevoerd overleg.

 

De leden van de schoolraad zijn:

  • Voorzitter: Mr. Bart Vansteelandt
       

  • Voor het personeel:

        Mevr. Maaike Corteville

        Mr. Danny Vandewalle

  • Voor de ouders:

Mevr. Elisabeth Wiels
Mr. Bart Vansteelandt

  • Voor de lokale gemeenschap:
    Mr. Dominique Callewaert
    Mr. Stijn Vandenberghe