Studie

Om pedagogische redenen is de vrije avondstudie voorbehouden voor de leerlingen van 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. De jongere kinderen kunnen genieten van de kinderopvang op school.

De studie vangt aan om 15.45 uur.

Voordien kan men iets eten en/of drinken. Het voedsel en het drankje dient van thuis te worden meegebracht zodat men niet buiten het schooldomein moet. 
Bewaak de gezonde voeding.

De kinderen kunnen in stilte werken aan hun taak of kunnen er studeren.

Wanneer de kinderen sommige zaken niet begrijpen kunnen ze steeds aan de leerkracht die van toezicht is om wat uitleg.

Wanneer men met zijn werk klaar is, houdt iedereen zich in stilte bezig, door bijvoorbeeld het lezen van een boek…

De studie op een vroeger tijdstip verlaten, is met het zicht op de rust niet mogelijk. Een uitzondering dient met de directie te worden besproken.

Het einde van de studie is voorzien om 16.30 uur. Er is geen thuisrij.

De kinderen zijn verzekerd op weg naar huis na de studie.

De kinderen worden er op gewezen gebruik te maken van de oversteekplaatsen en de verkeerslichten.

De studie gaat door op maandag, dinsdag en donderdag.