Contactmomenten

Ouders en school hebben elkaar nodig om tot een goede en volledige opvoeding van de kinderen te komen. De ouders blijven de belangrijkste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. 

Als school proberen wij het beleid uit te werken met “openheid” en dit in twee richtingen:

Zoveel mogelijk informatie te geven aan de ouders, zowel algemeen (schoolraad, oudercomité, schoolinfo, info-avond, opendeur… ) als over het kind “individueel” (leerprestaties,houding, attitudes… ).


Enkele contactmogelijkheden op een rijtje:

Het contact van elke dag

Elke dag heeft u als ouder de kans om de leerkracht te spreken (ook de gymleraar, de godsdienstleerkracht, de zorgcoördinator).

U kunt dit doen voor of na de lestijden.

Wij vragen om problemen zo vlug mogelijk met de juiste persoon te bespreken. We zoeken samen in overleg, de beste oplossing voor uw kind. De agenda is een goed hulpmiddel om een korte boodschap over te brengen naar de leerkracht.

Onthaalmoment eind augustus

Op dit contact zijn alle kleuters en leerlingen met hun ouders welkom. Op dit moment kunt u als ouder ook belangrijke achtergrondgegevens over uw kind doorgeven aan de leerkracht.

Infoavond voor de ouders van de leerlingen uit de lagere afdeling

In de maand september kunnen de ouders van de leerlingen van het 1ste tot 6de leerjaar kennismaken met de leermethode en de werking van de klas. Hoe kan ik als ouder mijn kind het best begeleiden bij de overstap naar de nieuwe klas ?

Infoavond en openklasdagen in de kleuterafdeling.

In het eerste trimester komen de ouders en krijgen uitleg over de algemene visie van de kleuterklaswerking. De specifieke aanpak en de concrete werking in de klas heeft geen geheimen meer na deze avond.
Data van de openklasdagen vindt u onderaan deze pagina.

Infoavond voor de ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar

Informatie-avond over de studiekeuze in het secundair onderwijs.

Dit wordt ondersteund worden door het CLB en medewerkers van het secundair onderwijs. 

Oudercontact – rapportbespreking

Zowel met Kerstmis als in juni krijgen alle ouders de gelegenheid om in een individueel gesprek met de leerkracht de vorderingen van hun kind(eren) te bespreken.

Zorgoverleg

Binnen de schoolmuren is ook geregeld overleg over de ontwikkeling van de kinderen alle betrokken partijen. Het kan dat u na of tijdens 
zo’n overleg uitgenodigd wordt. Wij proberen dan ook duidelijk advies te geven voor de toekomst.

Diplomering: ouders en leerlingen 3de kleuterklas, 6de klas en schoolteam.

We staan even stil bij een grote stap in het leven van uw kind.

Opendeurdag lager en kleuter:

14 maart 2020 van 9u tot 12u in de Berenboot 
                                                 Kans tot inschrijving                                                    


Openklasdagen in de berenboot schooljaar 2019-2020:

18 oktober, 17 januari en 15 mei telkens van 15.30 tot 18:00.Maak gebruik van alle kansen tot gesprek. Wij weten uit ervaring dat een goede positieve samenwerking tussen ouders en school zeer gunstig is voor de betrokkenheid, het welbevinden en de prestaties van uw kind op school.